VIDRIH, R. Postavke Cankarjevega »razvoja stila« v razmerju do Dvořákove »zgodovine duha«. Acta historiae artis Slovenica, Ljubljana, Slovenija, v. 27, n. 2, 2022. DOI: 10.3986/ahas.27.2.06. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/11139. Acesso em: 4 feb. 2023.