Žerovc B. Nekaj drobcev o Kobilčini sliki Madona gospe Souvan v kontekstu naročništva in razstavljanja. Acta historiae artis Slovenica, Ljubljana, Slovenija, v. 27, n. 2, 2022. DOI: 10.3986/ahas.27.2.05. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/11138. Acesso em: 24 feb. 2024.