GOLEC, B. Zadnji člani Dizmove bratovščine po seznamu iz leta 1801 – dejanski in potencialni umetnostni naročniki. Acta historiae artis Slovenica, Ljubljana, Slovenija, v. 27, n. 2, 2022. DOI: 10.3986/ahas.27.2.04. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/11137. Acesso em: 4 feb. 2023.