TURK MAROLT, S. Freske iz prve polovice 14. stoletja v cerkvi sv. Mihaela v Biljani. Acta historiae artis Slovenica, Ljubljana, Slovenija, v. 27, n. 2, 2022. DOI: 10.3986/ahas.27.2.02. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/11135. Acesso em: 4 feb. 2023.