ŠMID, K. Petovionska Medeja kot odmev Evripidove drame in Timomahove slike. Acta historiae artis Slovenica, Ljubljana, Slovenija, v. 27, n. 2, 2022. DOI: 10.3986/ahas.27.2.01. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/article/view/11134. Acesso em: 28 jan. 2023.