VidmarP. (2021). Prednik ali kralj? Recepcija portretov iz 17. stoletja v času Franca Jožefa kneza Dietrichsteina (1767–1854). Acta Historiae Artis Slovenica, 26(1). https://doi.org/10.3986/ahas.26.1.05