Kostanjšek BrglezS. (2020). Kipar, pozlatar in restavrator Ivan Sojč − življenje in delo od začetka samostojnega delovanja. Acta Historiae Artis Slovenica, 25(1). https://doi.org/10.3986/ahas.25.1.07