RoškarB. (2020). Poslikave in pozlate Holzingerjevih oltarjev in prižnic. Acta Historiae Artis Slovenica, 25(1). https://doi.org/10.3986/ahas.25.1.06