SowałaW. (2019). Umetnost v službi potridentinskih verskih bratovščin v kolegiatni cerkvi sv. Janeza Krstnika v Skalbmierzu v krakovski škofiji. Acta Historiae Artis Slovenica, 23(2). https://doi.org/10.3986/ahas.v23i2.7334