WischB. (2019). Nadbratovščine in umetnost. Opredelitev novih tem. Acta Historiae Artis Slovenica, 23(2). https://doi.org/10.3986/ahas.v23i2.7327