PremkJ. (2019). Mariborska sinagoga pod drobnogledom. Acta Historiae Artis Slovenica, 23(1). https://doi.org/10.3986/ahas.v23i1.7304