Marin Barutcieff, S. (2023). Stare zgradbe, nove rabe. Tri rezidenčne stavbe romunske plemiške družine in njihova usoda po letu 1930. Acta Historiae Artis Slovenica, 28(2). https://doi.org/10.3986/ahas.24.2.09