Rusinko, M. (2023). »Spravite ta nemški kič stran od čeških rok!« Etnično čiščenje v luči materialne kulture: Stanovanjska oprema izseljenega moravskega in šlezijskega plemstva na dražbenem trgu v Brnu po letu 1945. Acta Historiae Artis Slovenica, 28(2). https://doi.org/10.3986/ahas.28.2.08