Rodrigues dos Santos, J. (2023). Obnova srednjeveških utrdb v času portugalskega diktatorskega režima (1926–1974). Acta Historiae Artis Slovenica, 28(2). https://doi.org/10.3986/ahas.28.2.06