Botica, D. (2023). Novo življenje baročnih gradov v severozahodni Hrvaški. Prenova gradov rodbin Erdödy in Vranyczány konec 19. in v začetku 20. stoletja. Acta Historiae Artis Slovenica, 28(2). https://doi.org/10.3986/ahas.28.2.05