Radostová S., & Uhlíková K. (2023). Vloga in delovanje skrbnikov plemiških zbirk na Češkem v 19. stoletju in prvi polovici 20. stoletja. Izbrani primeri. Acta Historiae Artis Slovenica, 28(2). https://doi.org/10.3986/ahas.28.2.04