Kłudkiewicz, K., & Mencfel, M. (2023). Elita naroda brez države. Umetnostne zbirke poljskega plemstva, 1795–1918. Acta Historiae Artis Slovenica, 28(2). https://doi.org/10.3986/ahas.28.2.01