Lazarini, F. (2023). Plečnikova oprema župnijske cerkve sv. Cirila in Metoda za Bežigradom v Ljubljani. Acta Historiae Artis Slovenica, 28(1). https://doi.org/10.3986/ahas.28.1.06 (Original work published 8. september 2023)