Vidmar, P. (2023). Zgodovinski prizori in portreti za zdravilišče Rogaška Slatina v zgodnjem 20. stoletju. Acta Historiae Artis Slovenica, 28(1). https://doi.org/10.3986/ahas.28.1.05 (Original work published 8. september 2023)