Košak T. (2023). Umetnostna dediščina vitezov Klarwillov iz dvorca Podsmreka pri Višnji Gori. Acta Historiae Artis Slovenica, 28(1). https://doi.org/10.3986/ahas.28.1.04 (Original work published 8. september 2023)