Žnidaršič Golec L. (2023). Vprašanje umetnostnega naročništva pri treh dolnjeprekmurskih župnikih, ki so v poznem 17. stoletju študirali v Bologni. Acta Historiae Artis Slovenica, 28(1). https://doi.org/10.3986/ahas.28.1.03 (Original work published 8. september 2023)