Cerkovnik, G., & Vidmar, L. (2023). Ponovno o stavbni zgodovini cerkve sv. Miklavža na Godešiču in ikonografiji poslikave njene zahodne fasade. Acta Historiae Artis Slovenica, 28(1). https://doi.org/10.3986/ahas.28.1.02 (Original work published 8. september 2023)