Oter Gorenčič, M. (2023). Srednjeveška stavbna zgodovina kapele sv. Jakoba v Konjicah. Analiza arhivskih virov, arhitekture, stenskih poslikav in stavbne plastike. Acta Historiae Artis Slovenica, 28(1). https://doi.org/10.3986/ahas.28.1.01