Žerovc B. (2022). Nekaj drobcev o Kobilčini sliki Madona gospe Souvan v kontekstu naročništva in razstavljanja. Acta Historiae Artis Slovenica, 27(2). https://doi.org/10.3986/ahas.27.2.05