Golec, B. (2022). Zadnji člani Dizmove bratovščine po seznamu iz leta 1801 – dejanski in potencialni umetnostni naročniki. Acta Historiae Artis Slovenica, 27(2). https://doi.org/10.3986/ahas.27.2.04