Seražin H. (2022). Plemiško javno umetnostno naročništvo v Kopru. Vloga mestnega urada prokuratorjev in nekdanjih študentov univerze v Padovi pri gradnji koprske stolnice. Acta Historiae Artis Slovenica, 27(2). https://doi.org/10.3986/ahas.27.2.03