Šmid, K. (2022). Petovionska Medeja kot odmev Evripidove drame in Timomahove slike. Acta Historiae Artis Slovenica, 27(2). https://doi.org/10.3986/ahas.27.2.01