MádlM. (2021). Vzorci transformacije v srednjeevropskem stropnem slikarstvu okrog leta 1700 in Frančišek Karel Remb v brežiškem gradu. Acta Historiae Artis Slovenica, 26(2). https://doi.org/10.3986/ahas.26.2.08