BeckerU. (2021). Svetovna zgodovina na »mrgoleči sliki«: Stephan Kessler in Rešitev Dunaja leta 1683. Acta Historiae Artis Slovenica, 26(2). https://doi.org/10.3986/ahas.26.2.06