VidmarP. (2021). Emblematična voščila, rodovniki in portreti Dominika Frančiška Kalina von Marienberga za Habsburžane. Acta Historiae Artis Slovenica, 26(2). https://doi.org/10.3986/ahas.26.2.05