Komić MarnR. (2021). Zaplemba – prenos – distribucija: Slike grofa Attemsa iz gradu Slovenska Bistrica v slovenskih javnih zbirkah. Acta Historiae Artis Slovenica, 26(2). https://doi.org/10.3986/ahas.26.2.04