LeinE. (2021). Cena in vrednost slik okrog leta 1700: O stroških za slike na Štajerskem. Acta Historiae Artis Slovenica, 26(2). https://doi.org/10.3986/ahas.26.2.03