(1)
MalešičM. Risbe Iz Stockholmskih Arhivov: Poskus Rekonstrukcije švedske izkušnje Arhitektov Franceta in Marte Ivanšek. +386 1 425 78 00 2021, 26.