(1)
RoškarB. Poslikave in Pozlate Holzingerjevih Oltarjev in prižnic. +386 1 425 78 00 2020, 25.