(1)
SowałaW. Umetnost V službi Potridentinskih Verskih bratovščin V Kolegiatni Cerkvi Sv. Janeza Krstnika V Skalbmierzu V Krakovski škofiji. +386 1 425 78 00 2019, 23.