(1)
WischB. Nadbratovščine in Umetnost. Opredelitev Novih Tem. +386 1 425 78 00 2019, 23.