(1)
Vidrih, R. Postavke Cankarjevega »razvoja Stila« V Razmerju Do Dvořákove »zgodovine Duha«. +386 1 425 78 00 2022, 27.