(1)
Šmid, K. Petovionska Medeja Kot Odmev Evripidove Drame in Timomahove Slike. +386 1 425 78 00 2022, 27.