[1]
VidmarP. 2021. Prednik ali kralj? Recepcija portretov iz 17. stoletja v času Franca Jožefa kneza Dietrichsteina (1767–1854). Acta historiae artis Slovenica. 26, 1 (jan. 2021). DOI:https://doi.org/10.3986/ahas.26.1.05.