[1]
Kostanjšek BrglezS. 2020. Kipar, pozlatar in restavrator Ivan Sojč − življenje in delo od začetka samostojnega delovanja. Acta historiae artis Slovenica. 25, 1 (jul. 2020). DOI:https://doi.org/10.3986/ahas.25.1.07.