[1]
RoškarB. 2020. Poslikave in pozlate Holzingerjevih oltarjev in prižnic. Acta historiae artis Slovenica. 25, 1 (jul. 2020). DOI:https://doi.org/10.3986/ahas.25.1.06.