[1]
SowałaW. 2019. Umetnost v službi potridentinskih verskih bratovščin v kolegiatni cerkvi sv. Janeza Krstnika v Skalbmierzu v krakovski škofiji. Acta historiae artis Slovenica. 23, 2 (mar. 2019). DOI:https://doi.org/10.3986/ahas.v23i2.7334.