[1]
Rusinko, M. 2023. »Spravite ta nemški kič stran od čeških rok!« Etnično čiščenje v luči materialne kulture: Stanovanjska oprema izseljenega moravskega in šlezijskega plemstva na dražbenem trgu v Brnu po letu 1945. Acta historiae artis Slovenica. 28, 2 (okt. 2023). DOI:https://doi.org/10.3986/ahas.28.2.08.