[1]
Botica, D. 2023. Novo življenje baročnih gradov v severozahodni Hrvaški. Prenova gradov rodbin Erdödy in Vranyczány konec 19. in v začetku 20. stoletja. Acta historiae artis Slovenica. 28, 2 (okt. 2023). DOI:https://doi.org/10.3986/ahas.28.2.05.