[1]
Radostová S. in Uhlíková K. 2023. Vloga in delovanje skrbnikov plemiških zbirk na Češkem v 19. stoletju in prvi polovici 20. stoletja. Izbrani primeri. Acta historiae artis Slovenica. 28, 2 (okt. 2023). DOI:https://doi.org/10.3986/ahas.28.2.04.