[1]
Kłudkiewicz, K. in Mencfel, M. 2023. Elita naroda brez države. Umetnostne zbirke poljskega plemstva, 1795–1918. Acta historiae artis Slovenica. 28, 2 (okt. 2023). DOI:https://doi.org/10.3986/ahas.28.2.01.