[1]
Vidmar, P. 2023. Zgodovinski prizori in portreti za zdravilišče Rogaška Slatina v zgodnjem 20. stoletju. Acta historiae artis Slovenica. 28, 1 (sep. 2023). DOI:https://doi.org/10.3986/ahas.28.1.05.