[1]
Žnidaršič Golec L. 2023. Vprašanje umetnostnega naročništva pri treh dolnjeprekmurskih župnikih, ki so v poznem 17. stoletju študirali v Bologni. Acta historiae artis Slovenica. 28, 1 (sep. 2023). DOI:https://doi.org/10.3986/ahas.28.1.03.