[1]
Oter Gorenčič, M. 2023. Srednjeveška stavbna zgodovina kapele sv. Jakoba v Konjicah. Analiza arhivskih virov, arhitekture, stenskih poslikav in stavbne plastike. Acta historiae artis Slovenica. 28, 1 (sep. 2023). DOI:https://doi.org/10.3986/ahas.28.1.01.