[1]
Vidrih, R. 2022. Postavke Cankarjevega »razvoja stila« v razmerju do Dvořákove »zgodovine duha«. Acta historiae artis Slovenica. 27, 2 (okt. 2022). DOI:https://doi.org/10.3986/ahas.27.2.06.